Dominanssi- totta vai tarua?

Barry Eaton : dominanssi, totta vai tarua?

Uudenlainen käsitys ihmisen ja koiran välisestä yhteiselosta.Brittiläinen Barry Eaton on koonnut tiiviiseen pakettiin susien ja kesykoirien laumakäyttäytymisestä tehtyjen uusimpien tutkimusten tulokset. Hänen mielestään meidän ei enää pitäisi suhtautua kotikoiriimme susina uusissa vaatteissa vaan ryhtyä kohtelemaan koiria omana lajinaan, joka elää kanssamme ja rinnallamme. Pitkään on ajateltu, että koira kokee ihmiset omaksi laumakseen ja että koiralla on sisäsyntyinen tarve kiivetä oletetun laumahierarkian huipulle. Niin hihnassa kiskomista, sohvalla nukkumista kuin murisemistakin on selitetty sillä, että koira on dominoiva ja pyrkii saamaan ylivallan perheestään. Barry Eaton kyseenalaistaa tämän koiraihmisten puheisiin ja toimintaan syvälle juurtuneen käsityksen ja esittää oman, uudenlaisen tapansa suhtautua koiriin.

20,00 €